Poliacetal - charakterystyka

Poliacetal C POM-C jest to tworzywo termoplastyczne o wysokiej wytrzymaoci mechanicznej. Posiada wysok odporno na ciepo i dobre wasnoci przeciwcierne. Absorbcja wody nie ma wpywu na stabilno wymiarow. Poliacetal zawiera kopolimer ywiczny. Wystpuje rwnie z domieszk PE (polietylen) oraz jako antystatyczny. Wystpuje w kolorze naturalnym i czarnym.

Poliacetal H POM-H w stosunku do POM-C jest bardziej wytrzymay mechanicznie. Wystpuje w kolorze naturalnym i czarnym.

Do charakterystycznych cech poliacetalu nale:

  • sztywno,
  • dobre waciwoci lizgowo-cierne,
  • wysoka wytrzymao mechaniczna,
  • odporno na smary, kwasy, gorc wod, rozpuszczalniki, rop, benzyn, alkaloidy.
  • dua odporno na promieniowanie (gamma, X, UV),
  • atwy w obrbce,
  • twardo materiau,
  • wysoka stabilno wymiarowa,
  • niska chonno wilgoci,
  • moliwo polerowania.


Zobacz rwnie najnowsze produkty na stronie:

j4age component required, but not installed